^powrót na początek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Informacje dla druhów

Zostań sponsorem OSP Lipiny Dolne, wpłać na nasze strażackie konto 54 9637 1011 2002 1001 9399 0001 dowolna kwotę z dopiskiem "darowizna na cele statutowe"

Today37
Yesterday34
This week141
This month540
Total242146
czwartek, 13, czerwiec 2024 16:02
Powered by CoalaWeb

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Walne zebranie za 2015 rok

W dniu 16 stycznia 2016 roku, punktualnie o godz. 18 w remizie OSP Lipiny Dolne odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 

 W tym roku nasze obrady były o tyle ciekawsze, że wybieraliśmy nowy zarząd OSP, komisję rewizyjną oraz zarząd sekcji sportowej.

Z zaproszonych gości przybyli:

- Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego KP PSP Biłgoraj  brygadier Mirosław Bury

- Wójt Gminy Potok Górny Edward Hacia

- Przewodniczący Rady Gminy Julian Grabias

- Komendant Gminy OSP Wiesław Zabłotni

- Specjalista d/s budownictwa Tadeusz Deryło

- Radny Gminny Marek Pytlarz 

Otwarcia zebrania oraz przywitania gości dokonała prezes OSP Lipiny Dolne dh Paweł Dudek. Na prowadzącego zebranie wybrany został dh Julian Grabias. Następnie poszczególni członkowie zarządu odczytali swoje sprawozdania za 2015 rok, po czym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Michał Waliłko poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium. Po tej części zebrania, przeszliśmy do wyborów nowych władz naszej jednostki. Lista kandydatów do zarządu OSP wyglądała następująco: Dudek Paweł, Bzdyra Ryszard, Zabłotni Łukasz, Bucior Sylwester, Paszko Piotr, Sarzyński Rafał, Dec Ryszard oraz Matuszak Adam. Kandydatami do komisji rewizyjnej byli: Michał Waliłko, Marek Niemiec, Marek Ryczko. Zarząd sekcji sportowej: Leszek Waliłko, Bzdyra Rafał, Piotr Dziewa. Innych kandydatów nie było. Wybory były jawne. Po zakończonym głosowaniu w/w strażacy udali się do przyległych do sali pomieszczeń aby w spokoju rozdzielić między siebie funkcje jakie będą pełnić.

I tak, od tego dnia zarząd OSP Lipiny Dolne wygląda następująco: 

Prezes: Dudek Paweł

Z-ca Prezesa: Zabłotni Łukasz

Naczelnik: Bzdyra Ryszard

Z-ca Naczelnika: Bucior Sylwester

Skarbnik: Sarzyński Rafał

Sekretarz: Paszko Piotr

Gospodarz: Dec Ryszard

Gospodarz: Matuszak Adam

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Waliłko Michał

Członkowie: Niemiec Marek, Ryczko Marek

 

Zarząd sekcji sportowej: 

Prezes: Dziewa Piotr

Członkowie: Waliłko Lesław, Bzdyra Rafał

Serdeczne gratulacje nowo wybranym władzom oraz życzenia wytrwałości i niezłomności w dążeniu do celów jakie sobie wyznaczymy.

W dyskusji głos zabierali brygadier Mirosław Bury, Wójt Edward Hacia oraz Paweł Grabias

Z listy członków wykreślono czterech strażaków oraz przyjęto jednego.

Po części oficjalnej tradycyjnie udaliśmy się na poczęstunek, przygotowany przez żony strażaków.

 


rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Copyright 2024  Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinach Dolnych